Samarbetspartners

​​​​​​​
Konsultnätverk
Vi samarbetar med erfarna konsulter med olika spetskompetens för att vid behov anpassa erbjudandet till uppdragens omfattning och inriktning.

Birgitta Jakobsson
Journalist och informatör

”Har du något viktigt att säga? En historia att berätta? En idé att driva och en vilja att påverka? Som journalist och informatör arbetar jag för att nå fram – med rätt budskap till rätt målgrupp, vid rätt tidpunkt. Medlen är många – allt från mötet mellan människor till presskontakter, trycksaker, stora kampanjer och webbsidor.”

Elisabet Adolph
Läkare, specialist i allmänmedicin och företagshälsovård

”Jag tycker om att föreläsa och ha diskussionsgrupper kring vår hälsa och vad vi faktiskt själva kan påverka i vår livs- och hälsosituation. Det kan t ex handla om stress, sömn och riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. Det är uppskattade ämnen i många olika sammanhang, t ex rehabiliteringsgrupper och mentorprogram.”

Eva Wikner Grahnström
Styrelsearbete, rådgivning och coaching inom affärsutveckling och marknadsrelaterade frågor

”Idag behöver både människor och företag skaffa försprång genom att hitta sin unika position på marknaden. Här kan jag bidra med erfarenhet och kunskap. Jag har många års erfarenhet som egen företagare med anställda i reklambyråbranschen och strategiskt arbete med att utveckla starka varumärken.”