Rekrytering

​​​​​​​
Behöver du hjälp att rekrytera?
Står ditt företag inför behovet att anställa en ny chef? Har du tillräckliga resurser för att dra igång och genomföra en effektiv rekryteringsprocess? Behöver du stöd och hjälp att hitta rätt?
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med annonserad chefsrekrytering. Vi åtar oss uppdrag som innebär att vi tar ansvar för hela processen från ax till limpa, t ex.
• analysera behov och formulera kompetensprofil
• ta emot ansökningshandlingar och göra urval
• genomföra intervjuer och tester
• referenstagningar
Om du enbart behöver stöd i vissa moment kan vi också åta oss delar av rekryteringsprocessen.
Du är varmt välkommen att ringa oss, så stämmer vi av hur vi bäst kan möta behoven i ditt rekryteringsärende.