Om min konsultverksamhet


Behöver du stöd och hjälp
I chefsrollen, med ledarutveckling eller ledaravveckling, effektivt förändringsarbete, att utveckla organisationen, chefsrekrytering, affärsutveckling eller i kommunikationsfrågor?

Vi erbjuder stöd i frågor som rör management - och organisationsfrågor. Vi har stor kunskap om arbetsmarknadens alla sektorer och många års erfarenhet av både små och stora företag inom privat näringsliv, offentlig sektor och idéburna organisationer.

Vårt fokus är att genomföra skräddarsydda utvecklings- och utbildningsprogram som är individuellt anpassade till den aktuella uppdragsgivarens behov. Tonvikten är på chefers utveckling och att människor ska fungera tillsammans i en organisation. Vi ger enskilda konsultationer, arbetar också med grupper och fungerar som bollplank och samarbetspartner. På vårt program står även ledarutveckling med hjälp av träning och mentorskap.

Gedigen erfarenhet
Företaget ägs och drivs av Ullabrith Fridell, beteendevetare, företagsledare och konsult med lång erfarenhet att utveckla organisationer, ledare och affärsverksamheter.

19100556 Q6kzr19100556 Q6kzr
19100556 Q6kzr