Mentorprogram

​​​​​​​
Mötet mellan människor är den främsta och effektivaste vägen att utveckla ledarskapet. Det gör mentorprogram till något som kommit för att stanna.

Vi erbjuder både interna och öppna mentorprogram. Fördelarna med interna mentorprogram är att det ger positiva effekter i hela organisationen. Förutom att adept och mentor utvecklas, ger det en skärpning av ledarskapet i flera led. Fördelen med öppna mentorprogram är att det leder till inblick i andra verksamheter och ger nya kontakter och nätverk.

Programupplägg

Vårt mentorprogram, som pågår under 14 månader, startar med två dagars utbildning för adepter. Då går vi igenom förväntningar, sätter mål och utarbetar en kravprofil för den mentor som motsvarar dina behov och som du själv väljer. Dessutom diskuterar och bestämmer vi innehållet i de seminarier som ingår i programmet. Efter cirka en och en halv månad inbjuds adepternas chefer och mentorer till en förmiddag med information om programmet. På eftermiddagen träffas adepter och mentorer för att skriva kontrakt och stämma av krav och förväntningar på varandra. Mentorns uppgift är att vara förebild, bollplank och diskussionspartner och den som löpande ger dig konstruktiv feedback. Du och din mentor träffas en gång i månaden. Vid halvtid gör vi en gemensam uppföljning och när mentorprogrammet efter 12 månader är till ända, utvärderar vi helheten och avslutar tillsammans.

Detta ingår
I Mentorprogram ingår:
  • fem utbildningsdagar
  • fyra heldagsseminarier
Vi hjälper givetvis till med att hitta en mentor och finns tillgängliga för enskilda konsultationer i dina egna funderingar kring din ledarutveckling.

Adeptens kostnad för hela mentorprogrammet är 26 000 kronor exklusive moms.
Kost samt eventuell logi och reskostnad tillkommer.

Du är varmt välkommen att ringa Ullabrith, och få mer information.