Chefsutveckling

​​​​​​​

Vilja, våga, växa i ledarskap

Hur hittar du lusten och glädjen i ditt ledarskap? Varifrån får du modet att vara tydlig och driva frågor som du tror på? Hur kombinerar du ett effektivt ledarskap med ett bra eget liv?
​​​​​​​
Vilja, våga och växa är nyckelorden i vår kurs för chefer och ledare. Under fem utvecklande och inspirerande dagar ägnar vi oss åt förutsättningarna för det goda och effektiva ledarskapet och chefskapet. Det handlar om konsten att leda sig själv, att hitta sin egen motivation och bevara lusten och glädjen, både den egna och medarbetarnas.

Kursledare
Ullabrith Fridell, beteendevetare, företagsledare och konsult med lång erfarenhet att utveckla organisationer, ledare och affärsverksamheter.
​​​​​​​
”För att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv. Du måste ha självinsikt och veta vad som
är ett bra liv för dig, privat och professionellt. Det är grunden till det goda ledarskapet.”

Föreläsare
Elisabet Adolph, läkare, specialist i allmänmedicin och företagshälsovård. Föreläser om ledarskap och hälsa.
”Som företagsläkare har jag fått ett nytt perspektiv på arbete, ohälsa och arbetets betydelse för individ och samhälle. Genom många rehabiliteringsmöten har jag fått stor kunskap om olika aktörers betydelse i en rehabiliteringsprocess.”

Detta ingår:
Fem kursdagar, som vi ofta förlägger i ett varmare klimat.
Kursavgift 15 500 kronor exklusive moms.
Resa och boende tillkommer.

Du är varmt välkommen att ringa Ullabrith, så berättar vi mer om våra utbildningar och program.